Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa sa Baitang ng Elementarya at Sekondarya

 

Tradisyon nang maituturing ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika taon-taon sa St. Peter the Apostle School. Sa pangunguna ng Kagawaran ng Filipino, matagumpay na naisakatuparan ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika na may temang “Filipino at mga Katutubong Wika:  Kasangkapan sa Pagtuklas at Paglikha”.

Tunay na napapanahon ang tema ngayong taon sapagkat ito ay isang paalala sa lahat na ang Filipino ay hindi lamang limitado sa wikang Tagalog, bagkus ay binubuo ng higit pang mga wika sa iba't ibang panig ng ating bansa na siyang nagsisilbing matibay na pundasyon sa pagkakabuklod-buklod at pagkakakilanlan ng sambayanang Pilipino. Isa rin itong indikasyon na ang Wikang Filipino at ang mga wikang katutubo ay nananatiling buhay at kasangkapan sa intelektuwalisasyon na siyang ating magiging batayan sa paglinang ng ating kultura habang ang mundo ay patuloy na nagbabago at nagiging moderno sa kasalukuyan.

Mula rito, isinagawa sa nasabing okasyon ang iba’t ibang gawaing tunay na humasa sa kasanayan ng mga mag-aaral na umindak at umawit sa saliw ng mga katutubong himig, pagtatalumpati, paglikha ng islogan, pagbuo ng isang infomercial o mga kagamitang naglalahad ng impormasyon tungkol sa iba’t ibang katutubong wika, at paggawa ng mga panturismong brochure na magpapaalalang mahalagang pagyamanin hindi lamang ang Wikang Filipino kundi ang ating mga wikang katutubo. Ang mga gawaing nabanggit ay labis na nagdulot ng kagalakan at kamulatan sa isipan ng mga mag-aaral na pahalagahan at pag-ibayuhin pa ang Wikang Filipino at mga katutubong wika bilang ating pagkakakilanlan at bahagi ng ating mayaman at di-mapasusubaliang kultura.

Bagama’t limitado ang oras ng nasabing okasyon, matibay na naninindigan ang Kagawaran ng Filipino na hindi dapat na magtapos lamang ang pagdiriwang na ito sa buwan lamang ng Agosto, bagkus ay marapat pa natin itong pag-ibayuhin araw-araw sapagkat tayo'y mga Filipino.