Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa

 

Tema: “Filipino at mga Wikang Katutubo sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino”

Ipinagdiwang ng mga mag-aaral, sa tulong ng kani-kanilang mga guro ang Buwan ng Wikang Pambansa na mayroong temang, “Filipino at mga Wikang Katutubo sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino.” Nilalayon ng pagdiriwang na ito na kilalanin ang kahalagahan ng Wikang Filipino at iba pang Wikang Katutubo bilang mahalagang kasangkapan sa komunikasyon, pagkakaunawaan, pagkakamit ng kalayaan, pagkakaisa at pambansang kaunlaran. Ang pagdiriwang na ito ay upang magkaroon ng kamalayan ang mga mag-aaral sa kahalagahan ng ating wikang katutubo. Bilang tugon sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2021, isang makulay at simpleng pagdiriwang ang idinaos online noong ika- 26 at 27 ng Agosto 2021. Nakiisa rin ang ilang namumuno tuald nina Gng. Leila M. Baltazar, ang ating ECE Koordineytor at CCF Officer at Gng. Vilma P. Quijano, ang ating punong-guro.

 Narito ang ilang kaganapan:

         Baitang 1 at 2 -Pagkulay ng larawan ng katutubo at pagbuo ng pangungusap mula rito

         Baitang 3 at 4 – Pagsulat ng maikling talata kung paano maipalalaganap ang Wikang Katutubo mula sa isang sanaysay

         Baitang 5 at 6 - Paggawa ng photo collage tungkol sa iba’t ibang katutubong wika at paano ito palalganapin

         Baitang 7 – Maikling bidyo /dokumentasyon kung paano maipalalaganap ang Filipino at Wikang Katutubo sa pagkakamit ng kapayapaan, pagkakaisa, at pag-unlad -5-6 minuto (by group)        

         Baitang 8- Paggawa ng comic strips na nagpapakita ng pagpapalaganap sa Filipino at Wikang Katutubo

         Baitang 9 - Poster-making mula sa tema ng Buwan ng Wikang Pambansa 2021

         Baitang 10 - Panel discussion sa pagbibigay ng impormasyon ukol sa Filipino at mga Katutubong Wika        

         Baitang 11 at 12 - Talumpati patungkol sa pagpapahalaga sa Filipino at mga Katutubong Wika

Bagamat limitado ang oras sapagkat ginanap ito sa oras ng sesyon synchronous, maayos at matagumpay naman itong naganap. Sa mga presentasyong ginawa ng mga mag-aaral, tunay na maipagmamalaki ang talento at kakayahan ng mga mag-aaral ng San Pedro Apostol. Kaya naman ipagpatuloy natin ang pagmamahal sa sariling wika.

Ipagbunyi ang Filipino at mga Wikang Katutubo!

 

Mula sa Kagawaran ng Filipino.