Nakikiisa ang buong Paaralan ng San Pedro Apostol sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2021.

Ito ay may temang, “Filipino at mga Wikang Katutubo sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino.”

Ipagmalaki, gamitin, at palaganapin ang WIKANG FILIPINO at mga WIKANG KATUTUBO para sa pag-unlad, pagkakaisa at kalayaan ng sambayanang PILIPINO!

Pagbati mula sa Kagawaran ng Filipino.