Ang ating paaralan, San Pedro Apostol, ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2020. Sa kabila ng pandemyang dulot ng sakit na dulot ng COVID 19, alalahanin natin ang kahalagahan ng wikang Filipino at mga katutubong wika bilang siyang behikulo upang magkaroon ng higit na pagkakaunawaan sa paglaban natin sa paglaganap ng sakit na ito. 

          Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, “Nakasentro ang tema ng Buwan ng Wika 2020 -- “Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika” Ang mga Katutubong Wika sa Maka-Filipinong Bayanihan Kontra Pandemya – sa kahalagahan ng Filipino at ng mga katutubong wika sa bansa bílang mabisang sandata sa pakikidigma laban sa pandemya.”

          Layunin nitóng himukin ang BAYANIHAN ng sambayanan upang masugpo ang patuloy na paglaganap ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga impormasyon o pabatid-publiko na nása Filipino at mga katutubong wika.

          Pagbabantayog itó sa kahalagahan ng mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na itaguyod ang pagpapalaganap ng Filipino at mga katutubong wika sa bansa bílang pinakamabisang midyum sa pagkakaroon ng kolektibong pag-uunawaan ng sambayanan. 

          Ang pagsandig sa wikang sinasalita ng isang pamayanan ay higit na epektibo hindi lámang sa paghahatid ng impormasyon sa bawat mamamayán nitó kundi sa pag-aalis ng tákot o stigma dahil nagagawang pag-usapan ang pandemya sa mga wikang komportable ang mamamayán. 

          Sa ganitong kalagayan, bagamat ang lahat, pampubliko at pribadong mga paaralan, ay abala sa bagong paraan ng pagdaloy ng edukasyon sa buong kapuluan, “modular” man o “on-line,” hinihimok ang bawat mamamayan na gamitin ang Filipino at mga katutubong wika na nauunawaan ng bawat pamayanan upang maipabatid ang mahahalagang impormasyon ukol sa pag-iwas sa nakamamatay na sakit na ito. Makiisa tayo sa adhikain ng pamahalaan at ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF). Sa ating munting pamamaraan, mapagtatagumpayan natin ang suliraning ating kinahaharap sa kasalukuyan.

Hango sa Komisyon sa Wikang Filipino official website

Virgilio S. Almario, “Pagpaplanong Wika at Filipino,” Komisyon sa Wikang Filipino (2015), p.116.       

 https://pia.gov.ph/features/articles/1049346